Øverst Darwins udviklingslære – lige under ham Grundtvig med en helt anden lære: Mennesket er Ingen Abekat og Menneske Først – Dernæst Kristen! Ved siden af ham; den Fortabte Søn vender tilbage; lignelsen om tilgivelse.

Brug af dampmaskinen breder sig i industri og transport; Danmarks jord bliver drænet, arkæologien sat i system, lærer os ny viden om vor fortid, og Ingemann beskriver de danske kongers liv og politik. Grevinde Danner, forhadt og elsket, hjælper kvinder, der er udstødte. H.C.Andersens Kejserens Nye Klæder. De ældre er stadigvæk oversete, døvesproget vinder udbredelse, Højskolen opstår ved Grundtvig og Kresten Kold og de første andelsbevægelser skyder frem, enorme oksetransporter går ned gennem Jylland til markeder sydpå. Søren Kierkegaard går rundt i Kjøbenhavn.

Det første asyl for hjemløse børn, Steen Steensen Blicher beskriver den danske hede. Pariserkommunen og en dansk arbejderklasse vokser frem, Luis Pio skriver avis og rejser senere til USA. Ved det samme bord sidder: Lenin, Marx, Engels, Trotsky, Stalin og Rosa Luxenburg; arbejdsgiver og arbejdstager holder en fælles balance i solidaritet med arbejdet; landbruget udvikler sig mere effektivt.

Dansk Kvindesamfund arbejder for respekt og ligeret for kønnene og valgret for kvinderne. Danmark bliver lagt under skinner og telefonen gør kommunikation lettere. Nederst sidder Jens Vejmand og hugger sten, symbolet for dem, der gjorde vejen lettere for os andre, men døde fattige og ukendte.