Martin Luther sætter gang i Reformationen og starter en social revolution, bonde mod kirke og adel. Skipper Klement får hovedet hugget af efter bønderners store nederlag, der udsætter den sociale revolution med flre århundreder. Helgenbilleder og kirkemalerierne nedstyrtes og overmales, Maria fjernes fra kirkerne, prædikestolene hæves op over folket.

Tiggerhæren tæller nu langt over 10% af befolkningen; Stodderkongen hindrer flokkene i at komme ind i byerne. Steen Helgesen skriver sit klagebrev til Kongen, der har givet titel til dette billede: “Des mere Stakkarle hades, des Flere bliver der” Almissen griber om sig som bodsbetaling for synderne – et nyt afladsbrev! Tilvirkning af papir og støbning af blysats. Danmark er i brand og den fattige og bonden føler sig fikseret.