Den “Nye Verden” opdages, Solsystemet “opdages” Menneskets anatomi kortlægges, søkort tegnes, astronomien stadfæstes, astrologien beregner – nye horisonter udvider den kendte verden; i det Store således også i det Små! Pesten hærger og rammer stor som lille, kvinder føder, overtro og tro, der trykkes bøger og almuen lærer at læse; det er Fiskenes Tidsalder.

Dåben og et Ja til kirken har nu for alvor slået igennem, latinskolerne stiger i antal, kirugien finder nye veje, kikkerten og mikroskopet, kompasset og passeren bliver hovedinstrumenterne i de næste århundreder, erobringen af fremmede kulturer bringer rigdomme. Men den fattige og bonden er stadigvæk fikseret. Styrkelse af kirken og mange nye handelsvarer til Europa.