Øverst til venstre Newton og nogle af dem, der kom før ham. “Kassetænkningen” begynder: Det, som kan bevises, er sandt! Den første teori om samlebåndet og produktionsforøgelse ser dagens lys. Stavnsbåndet er opløst, men hjemmemilitsen “stavnsbinder” stadigvæk bonden. Den opløses og han kan nu frit drage hen, hvor han lyster. Struensee bliver “offer” og sættes på hjul og stage; tugt- og rasphuse har store dage. Åndssvage– og sindssygeforsorgen sætter store forsøg i gang med tortur-lignende metoder.

Bønderne har deres ting og samvær, en klasse for sig. Men “lillepigen” og drengen skal stadigvæk ud at tjene i en tidlig alder, mens overtroen bredder sig og dæmonerne og ånderne dukker op alle vegne. Naturmedicin, varsler, spådomme, forbandelser m.m. har store tider hos almuen ved siden af Gudsfrygt. Holberg skriver Jean de France, der hellere end gerne vil forlade Danmark og nederst ligger Jeppe i møddingen – mens hjernen svæver over Frygtens Stol og angsten breder sig med overtroen.

Angsten og frygten har til alle tider været en anden form for fiksering af masserne. På heden lever natmanden, sigøjneren og rakkeren og de anderledes, dem vi hader og dem, vi skal bruge til det arbejde, vi ikke selv vil udføre.