I BEGYNDELSEN VAR ORDET - PANEL 1

FRA TIDLIGSTE TID TIL ÅR 0

Maleriets to hovedbudskaber bliver anslået allerede på panel 1. Det først ar, at alting hænger sammen og er uløseligt forbundet. Man kan ikke samle kommunikationsbegrebet I én matematisk formel – alting hænger sammen gennem tid og rum. Det er menneskets samlede erfaringer, der får os til at overleve som art. En tanke tænkt for tusinde af år siden, kan tages op I morgen, fordi tiden kræver de teller har brug for det.

Det er der mange eksempler på i de forskellige paneler. Det andet budskab på panel 1, er Skabelsen og Paradismyten, versus Big Bang.teorien. Så bredt kan vi tænke, så vidt kan vi handle. Og panelet viser nogle af de først mennesker ifølge den kristne bibel, Kain og Abel, det første brodermord pga. en religiøs strid.

Panel 1. Indeholder også nogle ord, der er større I mål end den øvrige tekst: De 10 Bud og navnene på de mennesketyper der kom før os, Det moderne menneske har udviklet sig fra tidligere former, som er fundet som fossiler rundt omkring i verden. Desuden er der fundet andre spor i form af redskaber, boliger osv. Til sammen hjælper disse fund til at vi kan danne os et billede af den proces, som har gjort at arten Homo sapiens er blevet til. Jeg omtaler på panel 1, de former, hvorfra slægten Homo bliver skabt for ca. 2,5 mio år siden. før den eneste nulevende art af slægten Homo dukker op. Dens historie dækker de sidste ca. 150.000 år.

Panelet viser også en kunstnerisk udfoldelse i hulerne, der vidner om en kunstopfattelse som er så lang for nutidig teknik og opfattelse, som det næsten kan være Og panelet har en henvisning til Materiarkatets tid på jorden, vist ved nogle de utallige kvindefiguriner der er fundet over hele jorden fra mange forskellige civilisationer. Jorden er omkring 4,5 milliarder gammel, men menneskets/ Homoartens, gang på denne jord, er kun 2,5 millioner år gammel.

Bog af Jørn Bie

I bogen finder du finde uddybende forklaringer, mange flere oplysninger og detaljer om vægmaleriet. Læs mere