I BEGYNDELSEN VAR ORDET - PANEL 7

FRA 2000-2012

Panel 7 bliver faktisk en introduktion til panel 8`s “nødvendighed” for forandring I tankegang og handling. Et paradigmeskift er ikke bare et ønske men en nødvendighed. En nødvendighed for forandring, der er skabt af mennesket selv, som siden “starten” har eksperimenteret med kulturformer af alle slags, der har bragt menneskeheden ud i ufattelige tragedier og vist sider af menneskesindet som rent bogstaveligt har bragt helvede på jord, hvor vi er kommet så langt, at selve den klode der er vores hjem, er truet.

Panel 8 skulle så gerne vise os, at vi kan tænke, føle og handle meget “større” end vi traditionelt har gjort hidtil, som angivet på panel 1 mellem Big Bang og den kristne skabelsesberetning. Menneskets globale, såkaldte økonomiske krise er rettere en mental krise, som er selvforskyldt.

Hele dette vægmaleri, omhandler menneskets kommunikations-bestræbelser gennem tiden, og mennesket har vist I perioder, at det kan leve I fred med hinanden, at det kan udvikle kunst og poesi, demokrati og elske sin næste som sig selv . Men det så sandelig også vist det modsatte. Teknikken har nu udviklet nye kommunikationsmuligheder, hvor verden med eet er blevet en stor landsby, trods flagets forskellige farver.

Bog af Jørn Bie

I bogen finder du finde uddybende forklaringer, mange flere oplysninger og detaljer om vægmaleriet. Læs mere