Billedet hænger hos Doña Luisa Xicotencatl, Antigua Guatemala

Adresse:
4a. Calle Oriente #12
03001-Antigua Guatemala, Sacatepequez
Telefon +502 7832 2578

Vægmaleri i 1994 – 1995, Antigua, Guatemala

På denne væg har jeg valgt en vævende kvinde som centerfigur, hvor hendes væv går op i et perspektiv, der symbolsk kan tolkes som hendes vej, men som også samtidig er hendes lys. Bag hende ligger udstrakt det guatemaltekiske landskab som en kvinde med åbne øjne, på hvis krop er vulkaner, dybe slugter, huse og marker. Hele venstre side af billedet er en Mayakvindens fysiske hverdag, hvor hun handler, vasker, laver mad, dyrker marken, kunsthåndværket; hun føder og nogen dør.

Det er også på den side, jeg portrætterer den nye Mayakvinde med verdensatlasset under armen, og kvinden der lærer at læse og skrive, at tage vare om sit eget liv; selv bestemmer hvem hun vil giftes med, hvor mange børn hun vil have og hvornår, og hende der har fået sin egen økonomi.

Yderst til højre har jeg portrætteret et bjerglandskab, hvor kvinder kommer strømmende ned i een lang stribe og nærmest bliver en lille flod, der strømmer hen imod en valgurne, hvor de lægger deres stemmesedler ned. Enhver i Guatemala ved, at hvis alle Mayakvinderne stemte, ville valget sandsynligvis blive anderledes end mændene havde forestillet sig.

Den højre side er det spirituelle og de feminine energiers side. Her er hun som historiefortæller, som vogter over myterne og legenderne. Her er hun “The Keeper of Life” og hun passer bålet, hun går ud og ind af landskabet, er den modtagende og eftergivende part. Og hun er den religiøse, med Månen og Jomfru Maria, og hun passer majsen, Mayaernes højeste helligdom.

Mural in 1994 – 1995, Antigua, Guatemala

On this wall, I have chosen a weaving woman as the center figure, where her loom goes up in a perspective that can be symbolically interpreted as her path, but which is also her Light. Behind her lies the Guatemalan landscape as a woman with open eyes, whose body is the volcanoes, deep gorges, houses and fields. The entire left-hand side of the paiting is a Maya woman’s physical everyday life, where she acts, washes, cooks, cultivates the field, crafts; she gives birth and someone dies.

It is also on this side that I portray the new Maya woman with the World Atlas under her arm, and the woman who learns to read and write, to take care of her own life; she herself decides who she wants to marry, how many children she wants and when, and she has got her own finances.

At the far right I have portrayed a mountain landscape where women descend in a long winding line and almost become a small river flowing towards a ballot box where they place their ballots. Anyone in Guatemala knows that if all the Maya women voted, the election would probably be much different than the men had anticipated.

The right hand side depicts the spiritual side and feminine energies. Here she is as a storyteller, guarding the myths and legends. Here she is “The Keeper of Life” and she tends to the fire, she goes in and out of the landscape, she is the receiving and indulgent part. And she is the religious one, connected to the Moon and Virgin Mary, and she tends to the corn, the highest shrine of the Mayas.

The painting can be seen at the restaurant of Doña Luisa Xicotencatl, Antigua Guatemala.

Address:
4a. Calle Oriente # 12
03001-Antigua Guatemala, Sacatepequez
Phone +502 7832 2578