Det Første

Det første billede var udelukkende ment som en skitse; jeg ville se mig selv i stort format uden alle de andre på fotografiet. Jeg har brugt brunt indpakningspapir fra Guatemala og tegnet med børneoliekridt. Jeg disponerede i sin tid størrelsesforholdet forkert, således at Drengen i Den Røde Trøje kom til at stå uden for billedfeltet – hvilket jeg dengang opfattede som en tilfældighed. Jeg stillede drengen i et landskab og opdagede snart, at haven bag ham var uden frugter, blomster og dyr, men en kanal synes at danne sig bag ham mellem de to træer, så de dannede en tragt ned til hans hoved! Indtrykket af at se sig selv uden for natur og billedfelt var særdeles stort og overvældende, og jeg besluttede snart, at jeg måtte vende ham om, for jeg ville se, hvad han så – med hans øjne i “Det Tabte Paradis”.

Jeg besluttede at beholde kompositionen, med drengen uden for billedfeltet, og kun lade ham komme ind i billedet, når en problematik var løst. Jeg besluttede generelt at vedblive at tegne drengen, indtil jeg havde taget ham til mig, og forlige mig med og forstået de hændelser, der overgik mig mine første 6-8 år af mit liv, og samtidig prøve at åbne op for de første 5 år af mit liv, som synes ikke at have efterladt sig nogen spor eller indtryk, hukommelser eller minder, lugte eller lyde i mig.

Billedsproget jeg hidtil havde brugt i min kunst, duede ikke til denne opgave. Jeg måtte bringe mig selv i en helt anden tilstand end før, hvor jeg altid tog overordnede hensyn til komposition, størrelser, afstande, tyngde osv. Disse billeder skulle fortælles i symbolsprog, hvor hver eneste farve, form og størrelse betød noget – også i overført betydning. Jeg måtte bevæge mig ind i eventyrets verden, i symbolernes og i metaforernes verden.

Al konstruktiv tankevirksomhed omkring motiverne skulle afløses af en emotionel tegne- og malemåde – at forsøge at hengive sig i en tilstand “hvor tingene løste sig selv og gav sig selv”. Jeg ville vedblive med at bruge indpakningspapir og børneoliekridt. Jeg besluttede samtidig IKKE at gå systematisk til værks, men at lade motiverne komme som de kom, fordi jeg vidste, at arbejdet med ens indre billeder IKKE kommer systematisk. Og det måtte tage de år, det nu engang ville tage. Jeg tror, alle mennesker er interesserede i, hvem de er, hvorfor de er her og hvad der i det hele taget er meningen med den enkeltes liv og skæbne. Jeg har rykket mig kollosalt, siden jeg begyndte på disse billeder om Drengen I Den Røde Trøje.

Min indsigt i menneskets handlemåde har udvidet sig enormt. Min spirituelle indsigt og altoverskyggende interesse er vokset ud af dette arbejde med mig selv. Alting betyder noget; der findes ikke noget, selv den mindste ting, der IKKE betyder noget – og alt er bundet sammen med de fineste røde tråde.