Delvist mysterium

Det tredie billede viste sig at være et delvist mysterium, hvor sammensætningen af motiver ikke helt er løst endnu. Billedets midte er domineret af en labyrint, hvori jeg står med pigen i den blå skidragt; mellem os er der en rød tråd – et motiv, der har interesseret mig i hele mit liv. Over labyrinten er en venusfigur, en af menneskets første figurfremstillinger af Urmoderen.

Til venstre en siddende kvinde, hvis hudfarve indgår i labyrintens vægge. Hun er korthåret og farvet rød, et symbol på frihed og den nye kvinde. Under hende har mænd sat verden i brand med deres rænkespil, mens slægtsgården råber sin angst og sit had; gamle traditioner er i fare for at forsvinde. Øverst til højre en vikingenøgle med solhjul/kors og gribedyr og som er nøglen til Paradis. Nederst til højre er træer med devaer og kaniner foran, måske et fertilitetssymbol?

Nederst i midten sidder pigen i den blå skidragt, hun har et yin- og yangsymbol i hånden – på billede 2 havde hun et æble. Jeg tolker billedet således; når en mand søger sig selv – at blive HEL – må han konfrontere sig med sit eget mønster. Gennem denne proces MÅ han møde sin anima og tage hande til sig – kun derved kan han blive hel.

Ved at arbejde med dette tredie billede stod det mig klart, at jeg måtte inddrage mine drømme og de indvendige billeder, jeg gennem mange mange år har fået nat efter nat. Igennem årene har jeg skrevet mine drømme ned, og nu var det på tide at samle disse “beskeder” til ét samlet overordnet billede. Det stod mig også klart, at begynder man først at arbejde med disse tilstande, sker der næsten en automatisering af symbolerne. Man kommer i en tilstand, hvor tingene synes at have fået deres “rigtige” placering og værdi, som om man “bare” tidligere accepterede alt for hurtigt! Intet synes løsrevet fra noget andet, alt synes at hænge sammen og have betydning for hinanden.

En ting, en hændelse – tilsyneladende løsrevet fra alt andet – kan senere vise sig at have betydning for noget helt tredie. En lille ting kan senere vise sig at være direkte årsag til, at en vældig ting går igang. Men der var én ting, der overordnet begyndte at interessere mig meget. Nogle af de billeder, der dukkede op, kunne jeg umuligt have viden om fra dette liv. Var jeg ved at åbne op for et indvendigt skatkammer og billeder fra tidligere liv? Var de hændelser, jeg oplevede som dreng en ganske “naturlig” følge af noget, jeg havde oplevet i tidligere liv? Var Den Røde Tråd allerede i min hånd, da jeg blev født? Og hvordan kunne jeg have en viden om symboler, der var ældgamle begreber, og som tilhørte tidligere kulturer og andre tankeverdener?