Rollemodellerne

Det er HELTENE, rollemodellerne, og især historierne og legenderne, der er med til at danne barnets grundsten og karakter. Øverst i midten er min Far på en piedestal, som jeg først fik ham ned fra temmelig sent i mit liv. Til højre for ham er bogen og blyanten; måske det, der betyder mest i mit liv.

Det skrevne og tegnet er for mig menneskets historie: “I Begyndelsen Var Ordet!”. Under bogen min helt, den græske halvgud Theseus, der gik ind i labyrinten i Knossos og slog uhyret Minotaurus ihjel – og igen fandt ud af labyrinten ved hjælp af kongedatteren Ariadne, der havde givet ham Den Røde Tråd, han kunne følge; hun sidder i midten nederst. For mig er denne myte Moderen til alle eventyr om prinser og prinsesser, og alle dem, der søger. Den Røde Tråd ligger om hele billedet og holder det hele sammen.

Hun repræsenterer for mig den sanselige kvinde og den indviede præstinde, men også mandens anima han må have hjælp fra for at kunne slå monsteret ihjel. I øverste venstre hjørne er Harold Fosters vidundelige tegneseriefigur, Prins Valiant, hos hvem jeg så ridderners ære og moral og søgen efter Den Hellige Gral. Under ham den mexicanske frihedshelt Emiliano Zapata fra den mexicanske revolution i begyndelsen af det 20. århundrede. Han repræsenterer for mig den retskafne bonde, der alene ved sit eksempel, blev en myte. Che Guevara har jeg lært at elske senere i mit liv, mest gennem hans breve til sin elskede kvinde Tanya. Hans tro på mennesket har lært mig meget.

I midten med treforken, står Spartacus, den thrakiske gladiator, der i århundredet før Kristus startede et slaveoprør i det romerske rige og en overgang med sin vældige slavehær truede og næsten tvang romeriget i knæ. Til højre for ham står en pige fra Mohave-folket, en nordamerikansk indiansk stamme. Hendes navn er Mosa og jeg har altid syntes, at jeg kendte hende! Til højre for hende står Red Cloud, en krigerhøvding fra Asparoke-stammen af Crow-folket. Det siges, at det var ham, der slog Custer i hjel ved Little Big Horn. Under han sidder Geronimo, en Apache af Jicarilla-folket. Han blev aldrig fanget og holdt stand overfor de hvide i mange år.

Til venstre i midten er Maria, Jesus Moder. Hende har jeg altid elsket dybt. Hun står for mig som en stor indviet, en “helgen”, jeg ofte har talt med! Under hende nederst i venstre hjørne er Jesus og Maria Magdalene. Jeg har, lige siden jeg var barn, troet på deres kærlighed til hinanden og mennesket.

Til højre for Maria er Motecuzuma, den sidste Aztekiske konge, der så sit rige og hele den Aztekiske kultur gå til grunde under den hvide mands begærlighed efter magt og guld – jeg tror, jeg har været der selv! Jeg har sat mig selv ind i billedet ved siden af en kriger fra Oglala-stammen fra Sioux-folket. Krigeren er på vision-quest, noget jeg VED, hvad er! Nederst og udenfor billedet står nogle af mine yndlingsbøger fra min barndom.