Med støtte fra Mellemfolkelig t Samvirke, blev et katalog trykt til min udstilling om Mayaernes vævninger I Haderslev Museum, år 2000.

Udsolgt.