Billedet hænger hos Doña Luisa Xicotencatl, Antigua Guatemala

Adresse:
4a. Calle Oriente #12
03001-Antigua Guatemala, Sacatepequez
Telefon +502 7832 2578

Vægmaleri, Antigua, Guatemala. 1994 – 1995

På denne væg har jeg valgt midterfiguren som bonden, der sår i Jorden. Det er også manden, der penetrerer den jomfruelige jord; den evige bonde. Bag ham er en højtbeliggende sø, med alle markerne omkring og et lys fra skyerne som en Jakobsstige, der anslår et næsten religiøst tema.

Den venstre side i billedet er ligesom kvindevæggen fyldt af den fysiske hverdag. Manden som kriger, manden som arbejder, manden som slave, men også manden som far. Mayamanden fylder fladen ud med sin virilitet, den lineære tænkning, korttidshukommelsen, det resultatorienterede. Han er købmand, han bygger, han er soldat. Men det, han bygger på dette billede, er frihedens bygning, og det er en træt soldat man ser, træt af at slå ihjel. Det er skopudserdrengene fra gaden, mand og voksen lang tid før tiden, og det er videnskabsmanden, der splitter en kultur ad i bestræbelsen på og begæret efter at lære alt.

Den højre side er den spirituelle side af manden, den religiøse og den visse. Han er shaman, helbreder, mytedanner og hemmelighedsbevarer. Han omdanner landskabet i samklang med naturen, han ærer sine forfædre og ofrer til sine guder, han lærer sine sønner at jage, at så og høste, at forstå naturen – også i ham selv. Og det er på denne væg, jeg har vist de nyeste tal over, hvor mange Mayastammer der er, hvor mange der taler de forskellige sprog og hvor de lever. Denne offentliggørelse faldt nogle (ukendte) for brystet, og jeg blev truet, for min liste viste hvad alle ved; at der er mange flere, der taler de gamle Mayasprog – og at der er mange flere Mayas i Guatemala, end der er ikke-Mayas.

Mural, Antigua, Guatemala 1994 – 1995

On this wall, I have chosen the center figure as the farmer sowing in the Earth. It is also the man who penetrates the virgin soil; the eternal peasant. Behind him is a high-lying lake, with all the fields around and a light from the clouds like a Jacob’s ladder, which likens an almost religious theme.

Like the women’s wall, the left side of the painting is filled with the physical everyday life. The man as a warrior, the man as a laborer, the man as a slave, but also the man as a father. The Maya fills the field with his virility, linear thinking, short-term memory, results-oriented thinking. He is a merchant, he builder, he is a soldier. But what he is building in this painting is the building of freedom, and it is a weary soldier you see, tired of killing. It is the shoe polish boys from the street, men and adults long before time, and it is the scientist who splits a culture in his ambition and desire to learn and know everything.

The right hand side depicts the spiritual side of the man, the religious and the wise one. He is a shaman, healer, myth maker, and keeper of secrets and holy knowledge. He transforms the landscape in harmony with nature, he honors his ancestors and sacrifices to his gods, he teaches his sons how to hunt, how to sow and reap, to understand Mother Earth – even in himself. And it is on this wall that I show a list with the latest figures on how many Mayan tribes there are in Guatemala, how many speak the different languages and where they live.
This public list fell some (unknown) to the chest, and I was threatened, because my list made evident what everybody knows; that there are many more people speaking the ancient Mayan languages – and that there are many more Mayas in Guatemala than there are non-Mayas.

The painting can be seen at the restaurant of Doña Luisa Xicotencatl, Antigua Guatemala.

Address:
4a. Calle Oriente # 12
03001-Antigua Guatemala, Sacatepequez
Phone +502 7832 2578